שום האבקנים מושב גמזו, אפריל תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Allium daninianum