סינפיטון ארץ-ישראלי גולן, אפריל תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Symphytum brachycalyx