שלהבית המדבר נחל אבוב, מרץ תמונה קודמת  © Photo: Nitay Glassman  
 
Phlomis platystegia