כלנית מצויה תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yoav Gertman  
 
Anemone coronaria