קרקש צהוב תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Ellina Kessalman  
 
Colutea istria