עפעפית מצרית כפר דניאל, אפריל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Kickxia aegyptiaca