רימון מצוי , אפריל תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Punica granatum