סלסילה מצויה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Tordylium trachycarpa