אבטיח הפקועה תמונה הבאה  © Photo: Amikam Shoob  
 
Citrullus colocynthis