בוצין אופקי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Verbascum levanticum