לוענית מצויה תמונה הבאה  © Photo: Eli Livne  
 
Scrophularia xanthoglossa