גולנית ערב תמונה הבאה  © Photo: Amram Eshel  
 
Globularia arabica