נורית המלל תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Ranunculus marginatus