מרווה כחולה תמונה קודמת  © Photo: Dror Bar-Nir  
 
Salvia indica