כרבה ספרדית תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Crambe hispanica