תגית מצויה תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Lomelosia prolifera