חרוב מצוי שפלה, יולי תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ceratonia siliqua