טיון דביק תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Inula viscosa