פורסקליאה שבירה תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Forsskaolea tenacissima