סרפד צורב תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Urtica urens