דבורנית צהובה תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Ophrys lutea