כתמה עבת-שורשים תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Leontodon tuberosus