סתוונית טוביה , 11-2015 תמונה קודמת  © Photo: Ofra Friedman  
 
Colchicum tuviae