אספרג החורש תמונה קודמת  © Photo: Shmuel avinun  
 
Asparagus aphyllus