מרמר הערבות תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Marrubium cuneatum