אספסת החוף תמונה קודמת  © Photo: Gavri Sion  
 
Medicago littoralis