אספסת הים תמונה קודמת  © Photo: Gavri Sion  
 
Medicago marina