סחלב קדוש תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Orchis sancta