טיון דביק שפלה, 9-2021 תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Inula viscosa