בן-חצב מדברי תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Scilla hanburyi