אשחר הלבנון חרמון , מצפה שלגים, 7-2021 תמונה קודמת  © Photo: Eithan Shapira  
 
Rhamnus libanotica