הרדוף הנחלים ירושלים, 7-2021 תמונה קודמת  © Photo: Moshe Laudon  
 
Nerium oleander