תורמוס ההרים תמונה הבאה  תמונה קודמת  © Photo: Yaakov Gerzon  
 
Lupinus pilosus