צפורן נקוד תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Dianthus strictus