חלמונית גדולה תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Sternbergia clusiana