ויתניה משכרת תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Withania somnifera