הגה מצויה תמונה קודמת  © Photo: Einat Zelinger  
 
Alhagi graecorum