מקור-חסידה מצרי חוף ים המלח, 3-2021 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Erodium neurodifolium