חרדל לבן תמונה קודמת  © Photo: Ohad Binyamini  
 
Sinapis alba