לפתית מצויה תמונה קודמת  © Photo: Ohad Binyamini  
 
Hirschfeldia incana