מרוות ירושלים כרמל, 12-2020 תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Salvia hierosolymitana