צייצת עבת-עורק תמונה הבאה  © Photo: Dror Melamed  
 
Crossidium crassinervium