נוציץ עטוף מושב גימזו, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Pterocephalus brevis