מורינגה רותמית נחל ערוגות, מרץ תמונה הבאה  © Photo: Sara Gold  
 
Moringa peregrina