עבקנה שכיח תמונה קודמת  © Photo: Sara Gold  
 
Arundo donax