בוען מצולע בריכת יער חדרה , 8-2020 תמונה קודמת  © Photo: Noam avitsel  
 
Physalis angulata