שום משולש תמונה קודמת  © Photo: Elad Milrot  
 
Allium neapolitanum