פרסיון גדול תמונה קודמת  © Photo: Eyal Shimoni - WIS  
 
Prasium majus