מרגנית השדה תמונה קודמת  © Photo: Yulia Polak  
 
Anagallis arvensis