לחך מצוי תמונה קודמת  © Photo: Yulia Polak  
 
Plantago lagopus